Tag Archives: مدیریت زمان مسئله‌ی پیچیده‌ای است

مدیریت زمان مسئله‌ی پیچیده‌ای است، دانش پیچیدگی و نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده- ما برای مدیریت زمان و زندگی خود باید همه‌ی ابعاد و بخش‌ها و کارها را بسنجیم و آنگاه بهترین شیوه برای اصلاح و عمل‌کردن به آن را انتخاب کنیم.

مدل ذهنی، مهمترین نیاز ما برای مدیریت زمان

زمان مطالعه: ۲ دقیقه مدتی است به طور پیوسته و مداوم درباره مدیریت زمان مطالعه می‌کنم، یکی از دوستان از معلمِ خوبم محمدرضا شعبانعلی یک عکس نوشته برایم فرستاده است که اینجا می آورم. اتفاقا پس از مدتی نوشتن و خواندن پیرامون زمان، دقیقا به چنین مفهومی رسیده بودم و با دیدن این عکس‌نوشته؛ برای ساعت‌ها درگیر آن شدم و […]