سجاد سلیمانی

کوچ فردی و سازمانی مدیریت زمان و برنامه ریزی (مربی زمان) و طراحی مسیر زندگی

مشاور شرکت‌ها برای تولید محتوای دیجیتال و تحول سازمانی

صادرات و تجارت بین‌الملل

سجاد سلیمانی آموزش مدیریت زمان و پادکست اکنون

سجاد سلیمانی در شبکه های اجتماعی