توسعه دهنده کسب و کار

Business developer

رشد چندجانبه یک کسب و کار + تحول سازمانی

توسعه دهنده کیست؟
سجاد سلیمانی - توسعه دهنده کسب و کار
توسعه دهنده کیست؟

پادکست اکنون

قصه کار و زندگی آدم ها

گفتگو با کارآفرینان و افراد موفق ایرانی

شبکه های اجتماعی

نوشته ها من در شبکه های اجتماعی این روزها فعلا در لینکدین منتشر میشه (و گاهی هم در اینستاگرام).