سجاد سلیمانی

کوچ فردی و سازمانی مدیریت زمان و برنامه ریزی (مربی زمان) و طراحی مسیر زندگی

توسعه دهنده کسب و کار (Business developer) و مشاور شرکت‌ها برای تحول دیجیتال و سازمانی

صادرات و تجارت بین‌الملل

سجاد سلیمانی آموزش مدیریت زمان و پادکست اکنون

شبکه های اجتماعی