سجاد سلیمانی

توسعه دهنده کسب و کار (Business developer)

صادرات

سجاد سلیمانی آموزش مدیریت زمان و پادکست اکنون

شبکه های اجتماعی

نوشته ها من در شبکه های اجتماعی این روزها فعلا در لینکدین فعلا هست. جاهای دیگه رو به روز نمیکنم.

اما به صورت جدی در «پادکست اکنون» فعال هستم. لینک سایت پادکست اکنون و شبکه های اجتماعی مربوطه