Tag Archives: عکاسی – زندگی شهری

عکس‌هایی از زندگی شهری، با موضوعات مختلفی که آدم‌ها در شهرهای مدرن و سنتی درگیر آنها هستند. از رنج‌ها و خوشی‌ها، از پیشرفت و پسرفت‌های مردم و از هویتی که شهر برای آدمها و آدم‌ها برای شهر ایجاد می‌کنند.

بومی سازی 2

لحظه نگار – تک عکس درباره‌ی «بومی سازی»

زمان مطالعه: 2 دقیقه این عکس رو امروز وقتی از کنار یک موتورسیکلت پارک و قفل شده در پیاده رو  رد می شدم، گرفتم. فکر میکنم یک دقیقه ای به آن نگاه می کـردم و یک Self talk فوری و سریع در ذهنم راه افتاد و از ابعاد مختلف آن را می کاویدم و به آنچه در پس ِ ذهنم […]

عکاسی من اینبار چند عکس

لحظه نگار – این بار ۶ عکس از زندگی شهری

زمان مطالعه: 3 دقیقه در هفتمین گام از عکس‌هایی که در بخش عکاسی من منتشر می‌کنم؛ تصمیم گرفتم که چند عکسی که طی روزهای گذشته گرفته ام را اینجا بگذارم. فکر میکنم یک مزیت آن این است که در وقت مخاطب صرفه جویی می شود و می تواند چند عکس را ببیند و از سویی یک ضعف دارد، فرصت فکر کردن و […]

عکاسی من

شروع لحظه نگارها – عکسی بدون شرح

زمان مطالعه: < 1 دقیقه . عنوان خاصی برایش ندارم. اما خیلی دوست دارم بدانم دقیقا به چه چیزی فکر میکند. شاید هم فکر نمی کند، این کارگر شهرداری، برای رفع خستگی، فقط نگاه می کند! عکس‌هایی که می‌گیرم را با عنوان «لحظه نگار» منتشر می‌کنم. اگر دوست داری سری به آن بزنید.