Category Archives: توسعه دهنده کسب و کار (business developer)

توسعه دهنده کسب و کار business developer (بیزینس دولوپر) – توسعه دهنده کسب و کار کیست و چه وظایفی دارد؟

تعریف دقیق توسعه دهنده کسب و کار چیست؟
چه مهارت ها و تخصص هایی باید داشته باشد؟

business developer بیزینس دولوپر - توسعه دهنده کسب و کار کیست و چه وظایفی دارد؟ مهارت ها و تخصص او چیست؟ به همراه چند مثال واقعی

توسعه دهنده کسب و کار (bussines developer) کیست و چه وظایفی دارد؟

زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه در این نوشته میخواهم جایگاه شغلی توسعه دهنده کسب و کار یا (بیزینس دولوپر – bussines developer) را به همراه وظایفش معرفی کرده و مهارتها و تخصص مورد نیاز این رده شغلی را به صورت مختصر معرفی کنم همچنین قصد دارم تا حدودی به این موضوع هم بپردازم که توسعه کسب و کار (Business Development) […]