سرخط خبرها
. <a href="https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/05/کتاب‌های-پیشنهادی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4659" src="https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/05/کتاب‌های-پیشنهادی.jpg" alt="" width="800" height="368" /></a><span style="color: #ffffff;">.</span> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; background-color: #ccffff;"><a style="background-color: #ccffff;" href="https://sajadsoleimani.com/other-books/"><strong>کتاب‌های پیشنهادی کتابخانه‌ی زمان</strong></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>به زمان‌جویانی که به رشد فردی و مدیریت زمان خود علاقمند هستند، برخی از کتاب‌های مناسب و مرتبط با مهارت مدیریت زمان را در قالب داستان و رمان، غیرداستانی، خودیاری، مهارت‌های فردی، زندگی‌نامه و حتی فلسفه‌ی زمان جمع‌آوری کرده و در این بخش معرفی می‌کنیم.</strong></span></p> <div class="e3lan home-e3lan"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>این بخش یکی از زیرمجموعه‌های <a href="https://sajadsoleimani.com/time-library/">کتابخانه‌ی بزرگ زمان</a> است که کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با موضوع زمان و مدیریت زمان را منتشر می‌کند. </strong></span></p> </div> <div class="clear"></div> <section class="cat-box wide-box tie-cat-1350"> <div class="cat-box-title"></div> </section>