سرخط خبرها
. .

کتاب‌های پیشنهادی کتابخانه‌ی زمان

به زمان‌جویانی که به رشد فردی و مدیریت زمان خود علاقمند هستند، برخی از کتاب‌های مناسب و مرتبط با مهارت مدیریت زمان را در قالب داستان و رمان، غیرداستانی، خودیاری، مهارت‌های فردی، زندگی‌نامه و حتی فلسفه‌ی زمان جمع‌آوری کرده و در این بخش معرفی می‌کنیم.

این بخش یکی از زیرمجموعه‌های کتابخانه‌ی بزرگ زمان است که کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با موضوع زمان و مدیریت زمان را منتشر می‌کند.