Tag Archives: یکی از دو افتخار زندگی من

یکی از دو افتخار زندگی من…

زمان مطالعه: ۳ دقیقه دیشب بعد یک روز خسته کننده، با یکی از دوستان یک ساعتی گپ زدیم. او از شدت فشار تحصیلی این روزهای خود می گفت و به قول خودش «غـر» می زد. من هم بهانه های مختلفی برای غر زدن داشتم و هر دو در مورد «تنهایی، یاس و استرس» که وجه مشترکی بود صحبت کردیم. […]