Tag Archives: هنر گفتگو کردن

گفتگو، عنوان جدیدی در نوشته ها و برای همه زندگی ام

زمان مطالعه: ۲ دقیقه چند روز قبل مطلبی با عنوان حسـرت داشتن یک گفتگوی خوب را منتشر کردم، اولین بار استاد رنانی اهمیت و دلایل این بحث را درمن ایجاد کردند و آن را گمشده ی عموم ما دانستند که ما  تک تک افراد در زندگی شخصی و در بعد کلان جامعه گفتگو را نمی دانیم، مدتها گذشت و م ذهنم […]