Tag Archives: شعرهای زنانه

جای خالی «عاشقانه های زنانه» یا «زنانه های عاشقانه»

زمان مطالعه: ۸ دقیقه لحظه هایی در زندگی هستند، بر وفق مـراد. آن لحظه خواندن عجیب می چسبد، برای قدم زدن و ورزش حسابی پایه ای، اگر آن لحظه برسد یک گفتگوی عاشقانه می چسبد، یک گفتگوی جـدی ماندگار میشود، سفــر به جانت می نشیند و ترانه ای را گوش دادن، خاطره مادام تو می شود.  اگر آن لحظه و […]