Tag Archives: سواد و دانش در عصر دیجیتال

بی سوادی در دنیای مدرن و دیجیتال و هم عصر شبکه های اجتماعی

بی‌سوادی دیجیتال در عصر شبکه‌های اجتماعی – راهکار چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه امروز قصد دارم در این فایل صوتی (پادکست) از سلسله فایل های رادیو مدیریت زمان، یکی از یادداشت‌های کوتاهِ دوست و استاد عزیزم دکتر شروین وکیلی با عنوان «تله‌ی بی‌سوادی پسامدرن» که فکر می‌کنم بشه با توجه به محتواش «بی‌سوادی مدرنِ دیجیتال در عصر شبکه‌های اجتماعی» هم بشود نام‌گذاری کرد را بازخوانی کنم , با […]