Tag Archives: سرمایه های نمادین

تکرار یک ایده: محرم ماهی برای آموزش همگانی و بسیج علیه بحران کم آبی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این نوشته را سال قبل منتشر کرده بودم که فکر میکنم همچنان ارزش پرداختن به آن وجود دارد، این مطلب را می توانید در آدرس زیر مشاهده و مطالعه کنید: ماه محرم، نمادی برای مقابله با بحران کم آبی ایران . البته این نوشته اگر بازنویسی شود، قطعا اصلاحاتی نیاز خواهد داشت، اما در همین […]