Tag Archives: سبک زندگی و کار

برای خودم: درباره هزینه های بالا و لازم آموزش دیدن و آموزش دادن

زمان مطالعه: ۲ دقیقه شنیدن حرف‌هایی درد دارد، نوشته زیر پس از یک درد ِ دو ساعته و کلنجار رفتن با خود است. نامه‌ای برای خودم نوشته‌ام و دوست دارم که اینجا ثبتش کنم تا در آینده بازهم آن را بخوانم. امیدوارم در زندگی به آن پایبند باشم. این بار از هزینه‌های آموزش گفته‌ام، اینکه چرا باید برای آموزش دیدن […]