تندیس چوبی قطب نمای زمان (راهنمای مدیریت زمان و عمر)

تومان 60,000

تندیس چوبی قطب نمای زمان برای مدیریت زمان که به عنوان یک راهنمای همیشگی در اتاق شما یا روی میزتان قرار می‌گیرد و همواره گذر عمر و برنامه‌های شما را یادآوری خواهد کرد.