Category Archives: مدیریت زمان با ساعت شنی

تصمیم گرفته ام ساعت شنی داشته باشم

زمان مطالعه: ۲ دقیقه ساعت شنی، زمان را بهتر به تصویر می کشد من به تصویرسازی مفاهیم علاقه بسیاری دارم. به شدت بر این باورم که بسیاری از مفاهیمی مثل نظم، ادب، اهمال کاری، پیشرفت و تلاش و…. را آدمی درک نمی کند مگر آنکه برایش تصویر سازی شده و مغزش الگویی از آن داشته باشد. برای نمونه خود […]