Category Archives: فیلم مستند

معرفی فیلم های مستند خوب.

مشاهده، دانلود و معرفی فیلم مستند باد صبا

معرفی فیلم مستند «باد صبا» — امکان مشاهده و دانلود آن

زمان مطالعه: ۵ دقیقه در آخرین نوشته مستند مادرکشی که دغدغه بحران کم آبی کشور را پوشش داده بود که من آن را به عنوان هشـداری جدی در خصوص یکی از چالش های آینده این کشور یعنی «آب» می دانم و جدای نقـدهایی که به آن وارد است، بسیار به دل من نشست. در ابتدای مستند مادرکشی، فیلم مستند […]

پوستر مادر کشی

مستند «مادرکشی» و دغدغه ای به نام آب

زمان مطالعه: ۲ دقیقه دغدغه ای به نام آب مرثیه ای برای شهر پیشنهاد می کنم یکی از مستند های خوب کشور در خصوص بحـران آب را مشاهده بفرمایید. تیزر مستند مادرکشی . . مستند مادرکشی، نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حکمرانی آب در ایران دارد. این فیلم با رویکردی پژوهشی می کوشد ضمن به تصویر کشیدن مظاهر و […]